Министрите на вътрешните работи Иван Демерджиев и на правосъдието Крум Зарков подписаха Меморандум за сътрудничество и партньорство в защита на пострадалите от домашно насилие.

Документът регламентира взаимодействието на министерствата, Националното бюро за правна помощ и Адвокатските съвети.

"Много съм радостен от тази инициатива, тя е добра стъпка и много сериозна основа", заяви Демерджиев.

По думите на вътрешния министър, единственият път за справянето с този вид престъпления е чрез общи действия. "Трябва да ангажираме още институции, за да бъдем максимално ефективни. Ако привлечем и социалното министерство, и Министерството на здравеопазването, мисля, че този тежък проблем ще бъде решен. Можем да се поздравим, че днес правим една важна, съществена стъпка", подчерта министър Демерджиев.

"Сътрудничеството по този въпрос е от изключително значение за ефективната защита за жертвите" - заяви на церемонията министър Крум Зарков.

Меморандумът предвижда във всеки установен случай на лице, пострадало от домашно насилие, органите на МВР да го информират за възможността да ползва безплатна правна помощ и след изявено желание да му съдействат за свързване с Адвокатския съвет в съответното населено място.

Адвокатските съвети публикуват списък на дежурните адвокати, специализирани в областта на домашното насилие и определят от този списък адвокат, който да консултира жертвата. Адвокатските съвети осигуряват дежурен адвокат при всеки сигнал от органите на МВР за установено лице, пострадало от домашно насилие, който отива на място в институцията, където се намира жертвата (РПУ, кризисен център, медицинско заведение или др.).

Органите на МВР при необходимост и в рамките на законовите си правомощия съдействат на определените адвокати за осигуряване на защита на пострадалите от домашно насилие.

На събитието присъства и председателят на Висшия адвокатски съвет Ивайло Дерменджиев.