По повод днешния Световен ден на артериалната хипертония (високото кръвно налягане), Българската Лига по Хипертония в партньорство с държавни, бизнес и неправителствени организации ще проведе национална информационна кампания под мотото „Нормално кръвно налягане - нормален сърдечен ритъм".

Припомняме, по време на пресконференция във вторник специалисти в областта съобщиха, че в България сърдечната смъртност е 65-66% от общата смъртност, а 80% от случаите са свързани с артериалната хипертония.  Продължителността на живота в България е с около 15% по-ниска от средната за Европа. В 70-80% от случаите това се дължи на сърдечните заболявания.

Днес и утре в градовете София, Пловдив, Русе, В. Търново, Ст. Загора, Плевен, Бургас, Хасково, Пазарджик и Варна, от 10 до 16 ч., на публични места ще бъдат разположени пунктове, където гражданите ще се информират по проблемите на АХ и ПМ с възможност за квалифицирани консултации с кардиолог.

За първа година ще се измерва артериално налягане на желаещите с апарат ВР А200 Afib на Microlife, който разполага с уникална в света технология за откриване на ПМ, без ЕКГ. Апаратът е предназначен за скрининг в домашни условия с цел проследяване ефективността на лечение на пациенти с артериална хипертония и/или с риск от ПМ.

17 май, петък, 10-16 ч.

• София - Парк „Заимов" централния вход срещу ул. „В. Априлов"; пред Народния театър на мястото на Мавзолея; градинката срещу Халите; Южен парк от страната на бул. «Гоце Делчев»;

• Пловдив - пред Община Пловдив, площад „Ст. Стамболов"

18 май, събота, 10-16 ч.

• София - пред Народния театър на мястото на Мавзолея;

• Пловдив - пред Община Пловдив, площад „Ст. Стамболов"

• Плевен - пред Община Плевен, площад «Възраждане» до фонтаните

• Варна - вход на Морска градина, бул. "Сливница"

• Пловдив - пред Община Пловдив, площад „Ст. Стамболов"

• Велико Търново - пред Община Велико Търново, площад "Майка България"
• Русе - срещу Съдебна палата Русе, площад „Свобода"
• Бургас - ул. „Александровска" пред РЗИ
• Хасково - пред Дом на Техниката
• Пазарджик - пред театър „К. Величков", площад "Константин Величков"
• Стара Загора - централен градски парк "Пети октомври" до фонтана

Тази година акцент в кампанията е предсърдното мъждене (ПМ), което е най-честата форма на сърдечна аритмия, свързана с артериалната хипертония (АХ).

ПМ и АХ са двe от най-честите забоявания в кардиологичната практика, които при голяма част от пациентите се съчетават, повишават риска от мозъчен инсулт и общата смъртност. В 24% от случаите първата клинична проява на ПМ е мозъчният инсулт.

Поради високата честота на АХ, тя е най-важният и независим фактор за възникване на ПМ. АХ е свързана с развитието на левокамерна хипертрофия, нарушено камерно пълнене, забавяне скоростта на предсърдното провеждане, разширяване на лявото предсърдие. Всички тези структурни и функционални сърдечни промени благоприятстват развитието на ПМ и увеличават риска от тромбоемболични усложнения.

Други рискови фактори, за които има доказателства, че са свързани с повишен риск за ПМ са повишеното пулсово налягане, сърдечната недостатъчност, клапна (особено митрална) стеноза и исхемична сърдечна болест, наличието на захарен диабет, хипертиреоидизъм, тежки инфекции, белодробна патология, сънна апнея, инсулт, генетична предразположеност, алкохолна злоупотреба и тютюнопушене.

Честотата на ПМ се удвоява с всяка декада след 50 години и достига 10% при лицата на възраст над 75 години. При мъжете и жените с АХ, рискът за възникване на ПМ е 1.4 и 1.5 пъти по-голям в сравнение с общата популация здрави лица при равни други условия. Налице са тенденции за увеличаване на средната възраст на общата популация в страните в Европа и Северна Америка, като се очаква броят на пациентите с ПМ да нарасне 2.5 пъти в следващите 50 години.

Първичната профилактика с ефективен контрол на АХ, както и регистриране на безсимптомно протичащите пристъпи от аритмия е новия правилен подход при ПМ, тъй като предишните терапевтични стратегии акцентират предимно върху контрола на сърдечната честота и ритъма, както и профилактика на усложненията при пациенти, които вече са с регистрирано ПМ.

Идеята за профилактиката на АХ и ПМ е в основата на тазгодишната кампания „НОРМАЛНО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ - НОРМАЛЕН СЪРДЕЧЕН РИТЪМ" за намаляване на заболеваемостта, смъртността и здравните разходи при лечението на тези заболявания.

Световният Ден на Хипертонията (WHD) се подкрепя официално от Международното Дружество по Хипертония (ISH), Световният Ден на Бъбречните Заболявания (WKD), Световната инициатива по проблемите, свързани с консумацията на сол и здравето (WASH) и Международната Диабетна Федерация (IDF).