Непропорционални ограничения, дискриминация и противоправни действия белязаха у нас годината, в която светът се бореше с пандемията от COVID-19 Това е основни заключения от доклада на БХК за състоянието на правата на човека в България през 2020 г.

С ограниченията са били засегнати правата на стотици хиляди български граждани - от правото на лична свобода и сигурност, правото на личен и семеен живот, правото на мирно събрание, свободата на изразяване, правото на придвижване, правото на труд и образование, както и правото на здраве. В доклада се отбелязва, че властта използва противоепидемичните ограничения, за да се задушат критични политически и граждански изяви. Освен това мерките са предизвикали и периодично дисфункции в работата на съдебната система.

Докладът на БХК е разделен на подтеми, като първата засяга правото на здраве. Подчертава се особено неблагоприятна позиция, в която са се оказали уязвимите групи, които са били подложени на несъразмерни ограничения и мерки спрямо други икономически и социални групи. Сред тях:

 • блокади на ромски квартали, без в тях да са установени случаи на заразени хора;
 • липса на механизми за изключване на определени групи лица с увреждания от обхвата на ограничителните мерки;
 • несъразмерно продължителна изолация на учениците от прогимназиален и гимназиален курс;
 • липса на законова възможност за своевременно обжалване на карантинирането.

Достъпът до тестване и лечение не беше добре осигурен. Най-малко два от всеки три PCR теста през 2020 г. са били платени от джоба на пациента. Стигна се до откази за оказване на медицинска помощ поради липса на места и/или специалисти. Планът за организация на здравната система по време на пандемия оставя съмнение, че държавата не е организирала своевременно медицинската помощ, за да позволи оптимален достъп както на пациенти с COVID-19, така и на хора с други заболявания.

Едновременно с това общата смъртност за 2020 г. спрямо предходните 5 години отбеляза ръст с около 16 000 души.

Безпрецедентен е отказът на България да сътрудничи с международните институции и да отразява отправените критики и препоръки, свързани с прилагането у нас на принципите на правовата държава и зачитането на основните човешки права.

Само за година Комитетът на министрите към Съвета на Европа публикува четири резолюции срещу страната ни заради продължително неизпълнение на решения на европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), посочват от БХК. За сравнение, за целия период от 1992 до 2019 г. са приети две такива резолюции. Една от резолюциите през 2020 г. беше свързана с група дела, по които съдът изисква страната ни да създаде механизми за контрол на главния прокурор. Тази тема попадна и в резолюцията на Европейския парламент по въпросите на правовата държава и правата на човека в България и беше обсъдена в пленарната зала.

Три различни международни органа се обърнаха към страната ни с настояване за мерки срещу насилието над жени, като специален докладчик на ООН обърна внимание, че у нас зачестяват случаите на продажба на бебета като начин за справяне с бедността.

Европейският комитет за предотвратяване на изтезанията, нечовешкото и унизителното отнасяне и наказание публикува шокиращ доклад за ситуацията в българските психиатрични болници и социалните домове за възрастни.

В доклада намира място и системно нарушаване на права в контекста на протестите с искане за оставка на правителството и на главния прокурор Иван Гешев. Още в първите дни на протестите през юли властите отказаха да различават мирните протестиращи и провокаторите. Полицията нееднократно употреби несъразмерна сила, а проведени проверки не доведоха до признаване и санкциониране на полицейското насилие. При ескалацията на напрежението по време на най-големия протест през есента - този на 2 септември - освен мирно протестиращи, от полицейски произвол пострадаха също и много журналисти.

Медийната свобода у нас продължи да се влошава през 2020 г., констатира още БХК. "Репортери без граници" отправиха критика към безразличието на правителството и оповестиха предложението си за мерки за решаване на проблема. До началото на 2021 г. предложените мерки не бяха предприети.

От БХК изброяват и ключови факти за 2020 г.

 • 4 междинни резолюции срещу България само за година прие Комитетът на министрите на Съвета на Европа. Това е резултат от системно и дългогодишно неизпълнение на решения на Съда по правата на човека. За сравнение, от 1992 до 2019 г. са приети две междинни резолюции
 • В първите месеци на пандемията, както и по време на есенната вълна, над 50% от новинарското съдържание е посветено на COVID-19
 • За два месеца от 13 март до 13 май 2020 г., министърът на здравеопазването е издал 75 заповеди въвеждащи, отменящи или променящи мерките за ограничаване разпространението на епидемията
 • За пръв пътот началото на демократичните промени в България бе прекратена регистрацията на неправителствена организация - сдружение на македонци в България - в нарушение на международните стандарти за свобода на сдружаване и за защита от дискриминация.
 • В месеците на първия локдаун сигналите на трите горещи линии за домашно насилие са двойно повече от обичайното. Новообразуваните дела за защита от домашно насилие през първото шестмесечие на 2020 г. обаче са намалели с 25% спрямо същия период на 2019 г., а заповедите за защита, регистрирани от МВР са с 45% по-малко
 • 96% от бежанските дела, разгледани пред ВАС през 2020 г., бяха окончателно решени от съда в ущърб на бежанците
 • Установи се константна съдебна практика, че изискването за достъпност на архитектурната среда на публични места е императивно.
 • Според официалната статистика на България през 2020 г. има нулева майчина смъртност, но според здравната каса поне 7 жени са починали преди, по време или непосредствено след раждане
 • Бой с пръчки, връзване с вериги и други неприемливи средновековни методи се упражняват в български психиатрични болници и социални институции. Българската държава наложи административни санкции, но не предложи реформа в психиатричната грижа
 • Близо 3700 деца растат в резидентна услуга, вместо в семейна среда. От тях 1416 са с увреждания
 • Всяко трето дете в институция е новородено бебе
 • Зачестяват случаите на продажба на бебета като начин за справяне с бедността.