Започва изграждането на нов проект за ранно предупреждение при извънредни ситуации в Стара Загора и Гълъбово, където са ТЕЦ "Марица-Изток". Проектът бе представен от зам.-министър Милко Бернер и 10 експерти от МВР и администрацията на Стара Загора в БТА.

Проектът се казва: "Доизграждане на системите за ранно предупреждение и оповестяване на населението и органите за управление за действия при извънредни ситуации, свързани със защитата Европейската критична инфраструктура". Общата стойност на проекта е 2,8 млн. лева.

Целта му е да изгради защитени връзки и ефективна комуникация на системите за оповестяване при извънредни ситуации. Специфичната цел на проекта е увеличаване капацитета на страната като член на ЕС и по-добра реакция за защита на населението и на критичната инфраструктура, тъй като в този район има доста предприятия, уточниха изпълнителите на проекта.

От местната полиция припомниха и природните особености на областта - в Гълъбово имаше наводнения през 2014 -2015 г., в областта бушуваха и горски пожари.

Според Николай Николов от община Стара Загора в района има сеизмични зони с висока интензивност, газопреносна система, химични предприятия. До сега имаше коли с високоговорители, което забавя информирането на между 1000 и 5000 души, уточни Николов.

Реалното изпълнение на проекта е - изграждане на сиренна система за оповестяване на населението и превенция за защита на здравето и живота на хората, адекватна защита на обектите от критична инфраструктура. Ще има записани гласови съобщения с оператор.

Според Младен Петров, който отговаря за комуникациите в МВР, подобна система има в 10 областни града и в 10-км зона около АЕЦ Козлодуй, където са подменени системите, изградени преди десетилетия. С този проект ще се увеличи до 39,3% възможността за оповестяване.

Целите на проекта са да се увеличи капацитетът за управление рискове и кризи - подготовка за защита на населението на терористични нападения - здравето на хората, живеещи в районите с риск от аварии и обекти от европейската инфраструктура, поясни Петров.

Освен изграждане на сирени и записи за вида опасност, в проекта се предвижда и обучение на служителите от МВР, които да ползват и администрират сиренната система. Ще бъдат обучени и служители от общинската администрация.

По време на представянето на проекта бе и Цветомир Цеков, директор на системата за спешни повиквания 112. Той обясни, че от 2018 г. е приет нов Европейски кодекс за електронни съобщения, регламентиращ оповестяване на населението в застрашените райони.

Междуведомствена група разработва концепция за обновяване на системата на 112, така че да може да се предава видео, глас, изображения и сигнали от различни датчици, които предупреждават за опасност. Новата система би дала възможност за гласово оповестяване на локално ниво и по-добра свързаност със системите, които участват за оказване на помощ при бедствия и аварии. Целта на обновяването на системата за спешни повиквания 112 е да има единна платформа за всички институции.