Полицейските служби в Европа изпращат пощенски картички до укриващи се опасни престъпници. Но техните точни адреси са неизвестни, съобщава МВР.

Бихте ли ни помогнали да ги открием, е кампанията с която се представя тази инициатива. Кампанията се провежда под общото за всички европейски страни мото "Скъпи най-издирвани бежанци в Европа - полицията ви иска у дома това лято!"

"Ваканционните дестинации се утвърдиха като място за укриване на избягали от наказателно преследване престъпници. Те може би са избрали същото място за почивка като Вас...", гласи съобщението на полицията.

Ето защо информацията може да има решаващо значение за залавяне на най-издирваните от правоохранителните органи в Европа опасни престъпници. Това става чрез Мрежата на Европол за активно издирване на укриващи се лица ENFAST. Европол се обръща към всички да помогнат за установяване на точното им местоположение, за да поемат отговорност за извършените тежки престъпления.

Създадени са пощенски картички на най-издирваните укриващи се от наказателно преследване лица и те са достъпни на страница на EUmostwanted.  

Тук са посочени лица, извършили тежки престъпления в 21 страни на ЕС, включително и от България, за които традиционните методи на разследване не са дали досега резултат и лицата не са локализирани.

Счита се, че те се укриват в страна, различна от страната на извършване на престъплението. Членовете на ENFAST работят в тясно сътрудничество, за да предотвратят бягството от правосъдие.

Europes Most Wanted е инициирана от общността ENFAST с пълната подкрепа на Европол. Членовете на ENFAST са с богат опит при локализиране на укриващи се престъпници или заподозрени, на осъдени за тежки престъпления и на лица, за които е издадена Европейска заповед за арест. Касае се основно за извършители на убийства, измами и други тежки престъпления, както и за трафик на наркотици.