Съдът на Европейския съюз обяви за невалидна издаваната от България Европейска заповед за арест, съобщава БНР.

Счита се, че не е осигурена достатъчно справедлива процедура, по която обвиненият да може да се защити преди изпълнението на заповедта в друга държава.

Съгласно българското законодателство такава заповед се издава от прокуратурата и не подлежи на съдебен контрол за преценка дали е основателна. Освен това не е възможно тя да бъде обжалвана от страна на издирвани на нито един етап до предаването му на българските правоохранителни органи.

Съдът в Люксембург е обсъждал процедурата във връзка с преюдициално запитване, отправено от Районния съд Уестминстър в Обединеното кралство в рамките на производство за изпълнение на европейска заповед за арест, издадена миналия януари от Районната прокуратура в Свищов срещу заподозрян за кражба на пари и бижута.

Европейска заповед за арест е невалидна без национална такава

Европейска заповед за арест е невалидна без национална такава

И ако е издадена само на основа постановление за привличане като обвиняем

Според магистратите наличието на съдебен контрол върху акта на прокурор за издаване на европейска заповед за арест едва след предаването на издирваното лице е в разрез със задължението на издаващата държава членка да въведе процесуални правила, които позволяват преди това предаване да има контрол за законосъобразност на националната заповед за задържане.

Страната ни трябва да въведе обжалваемост на Европейската заповед за арест пред съдебен орган за преценка - основателна ли е тя и съответства ли на закона.

Решението на съда на ЕС няма обратно действие, но засяга всички висящи към момента и неизпълнени Европейски заповеди за арест.

Издадените заповеди от прокурор трябва да бъдат отхвърлени до приемането на законодателна промяна, за чиято цел обаче трябва да има действащ парламент.

Ахладова събра работна група да мисли върху невалидната ни ЕЗА

Ахладова събра работна група да мисли върху невалидната ни ЕЗА

Ще бъдат включени представители на съдебната власт, Висшия адвокатски съвет и академичната общност