Форум за борба срещу организираната престъпност и корупцията ще се проведе днес в зала „Средец" на Шератон София Хотел Балкан.

Форумът се организира от БФК - член на „Евросекюрити", с участието на Българския форум на бизнес лидерите и с подкрепата на Американската търговска камара в България.

Сред темите, които ще се дискутират е и ролята на Българската православна църква във възпитанието на подрастващото поколение и борбата срещу престъпността.

Ще се обсъдят и възможностити и перспективи за правно регламентиране на детективската дейност в Република България и взаимодействие с правоохранителните органи за защита на деца под 16 години.

Взаимодействие на частните охранителни структури с полицията в защита на децата (борба с педофилията и пресичане на незаконния трафик на деца).

Приносът на частните охранителни и детективски структури в борбата с престъпността и тяхното взаимодействие с обществеността в други страни също ще бъдтапредставине. Сред гостите на форума са представители от Македония, Холандия, САЩ.