Административният ръководител на СГС Владимира Янева показа на журналисти как действа системата за случайно разпределение на делата. Янева показно разпредели 2 дела в наказателно деловодство.

Тя обясни, че системата е абсолютно надеждна и служителите, които разпределят делата са под непрекъснат видеоконтрол. Освен това за разпределените дела излиза специален протокол, който тя показа непосредствено след процедурата.

Шефът на СГС Владимира Янева обясни, че е направила предложение пред ВСС за оптимизиране на системата, във връзка с процента на натовареност на съдиите. Тази натовареност може да се сваля и съответния съдия получава по-малко дела.

"Така работата се натрупва върху други съдии и в момента, в който по-натоварените им колеги се върнат в системата, повечето дела се разпределят на тях. Всъщност това е единственият минус в момента на системата", коментира Владимира Янева.

Този проблем до сега е разрешаван с индивидуални молби от по-натоварените с обемни дела съдии, които искат да не бъдат включвани в системата за разпределение на делата.

"Има случаи, в които съдии по 2 месеца не са били разпределяни да гледат дела, а в следващият момент системата им разпределя по 50 дела", посочи Янева.
По думите й, най-подходящо е съответният председател на колегия да поеме отговорността и да си разпределя делата.

"В крайна сметка в закона за съдебната власт и във всички подзаконови нормативни актове е казано, че разпределението на делата се извършва от съответния председател на отделението", посочи шефът на СГС.

В наказателно отделение обаче това разпределение се извършва от абсолютно всички съдии по график именно заради спора дали е оптимално, дали е правилно и дали не натоварва едни съдии повече за сметка на други, обясни шефът на СГС. В това отделение общо 35 съдии разпределят делата.

В момента има само двама съдии във фирмено отделение, тъй като останалите са в отпуска. "Това също ще бъде оптимизирано, за да може да се види дали фирмените дела ще могат да се разглеждат от всички търговски съдии. Разбирам, че там случайността е сведена до минимум", призна Владимира Янева.

Единственият вариант за изключване на съдия е да се опише подробно в системата каква е причината те да не бъдат включвани в разпределението на делата. Това се прави, ако съдиите са гледали мярка за неотклонение, ако са се произнасяли като въззивен състав или ако са прекратявали производството по делото.

Инициативата публично да бъдат показани системите за разпределение на делата беше на журналистката Илиана Беновска, която е уговорила среща с Владимира Янева. Беновска обаче дойде малко след началото на демонстрацията и влезе в спор с шефката на СГС защо не я е изчакала.
Журналистката също така настояваше да бъдат показани и част от архивите, тъй като според нея някои от делата били разпределяни само на „удобни съдии", а не на случаен принцип.

Илиана Беновска посочи, че има информация как съдии се отстраняват от случайното разпределение на делата и остават подходящите съдии, между които се избират онези, които трябва да решат. За съжаление, по думите й, тази практика не се среща само в СГС.

Съдия Янева обясни, че такава проверка може да извърши само инспектората към ВСС. Тя припомни, че извършена проверка с участието на представители на ВСС е показала, че няма нарушение на принципа на случайното разпределение на делата в съда.

С темата се спекулира изключително много", коментира съдийката, чието избиране от ВСС доведе до няколко оставки на магистрати.

Янева се обяви срещу твърденията, че колегите й спекулират с разпределението на делата. „Нищо не се крие. Целият цикъл може да се проследи в работна група с ВСС", заяви категорично Янева.

Тя обясни, че има договорка през септември работна група да види всички проблеми, които дават различните модули на системата.
„Да видим разпределението в Наказателно отделение, да върнем, ако трябва с години назад, информацията, която съществува в харддисковете, да прегледаме протоколите и да видим какво ще се констатира", допълни съдия Янева.

Шефът на СГС заяви още, че изборът на съдия-докладчик по делото веднага се отразява в публичната система на съда. По думите й, по принцип, ако някой съдия-докладчик си направи отвод, би трябвало избраният на негово място да бъде отразен в системата.

Не така обаче стои въпросът с преразпределението на докладчика, заел нейното място по делото „Софийски имоти". Янева обаче не успя да обясни на журналистите каква е причината, поради която промяната не е била отразена в публичния регистър на разпределените дела.

Владимира Янева обяви и че възможно най-скоро ще бъде избран ръководител и на Наказателната колегия на СГС, който да замени досегашния, напуснал след избора на Янева за шеф на съда.