Главният прокурор Иван Гешев свиква Общо събрание (ОС) на прокурорите за избор на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС). То ще се проведе в две последователни съботи - на 19 и на 26 септември 2020 г., съобщиха от прокуратурата.

На това събрание ще се избират членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от съдиите, прокурорите и следователите, приети с решение на Пленума на ВСС от 2016 година.

Магистратите ще могат да издигат кандидатури за нов член на ВСС като депозират предложенията си в деловодството на Висшия съдебен съвет не по-късно от два месеца преди първата събота на провеждането на събранието 17 юли 2020г., заедно с писменото съгласие на кандидата.

Кандидатите ще бъдат обявявани заедно с мотивите и имената на предложителите на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в срок до три дни от постъпването им.

В четиринадесетдневен срок от обявяването на предложенията (03.08.2020г.) кандидатите трябва да представят в писмена форма подробна автобиография, мотивите си и концепция за дейността на Висшия съдебен съвет. В комплекта документи трябва да има и документи за съответствие с изискванията на закона. Те ще бъдат публикувани в срок до три дни от представянето им 06 август 2020г. на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

До 4 септември могат да се представят становищата за кандидатите и въпросите към тях, които три дни по-късно ще бъдат публикувани на страницата на ВСС.

Припомняме, на 24 юни 2020 г. говорителят на Прокурорската колегия към Висшия съдебен съвет Даниела Машева е подала оставка. По-късно тя стана заместник на главния прокурор. Преди нея оставка подаде и членът на Прокурорската колегия Пламена Цветанова, която също стана зам.-главен прокурор.

Припомняме, на 24 юни 2020 г. говорителят на Прокурорската колегия към Висшия съдебен съвет Даниела Машева е подала оставка. По-късно тя стана заместник на главния прокурор.

Преди нея оставка подаде и членът на Прокурорската колегия Пламена Цветанова, която също стана зам.-главен прокурор.