Ниската натовареност е причина за затварянето на прокуратурата в Чепеларе, съобщиха от пресцентъра на Главна прокуратура.

Припомняме, по-рано недоволни жители на община Чепеларе затвориха главния път Пловдив - Смолян за два часа. Протестиращите смятат, че със затварянето на прокуратурата, се ограничава техният достъп до правосъдие.

С оглед бюджета на прокуратурата, стойността на един прокурорски акт в РП Чепеларе е 294.69 лв. при средно за Районните прокуратури в страната - 152.69 лв., мотивират се от Главна прокуратура.

Решението за закриване на единадесет районни прокуратури е прието, след внимателна преценка и анализ на няколко основни критерия, пише в съобщение до медиите от ГП. 

В анализа са взети предвид трайно много ниска или извънредно висока натовареност /на прокуратурата и на отделния прокурор/, действията прокурор във връзка с дейността на съда. Сред комплексни фактори, отразени в анализа са население на районите на действие на всяка Районна прокуратура, брой общини, разстояние до областния център, специфични особености на района и др. Погледната е кадровата обезпеченост.

Районна прокуратура Чепеларе трайно е на последните места в страната по натовареност, гласи информацията на общественото обвинение.

Натовареността на Районната прокуратура в Чепеларе, съобразно правилата, приети от Висшия съдебен съвет (ВСС) за цялата 2017 г. е 1.3 за един прокурор. За сравнение, за Районната прокуратура в Харманли тя е 5.93, за Районната прокуратура в Кърджали - 3.99, за РП Оряхово - 4.43.

От главна прокуратура описват кореспонденцията с инициативния комитет, който защитава дейността на районната прокуратура.

На 07 август 2018 г. е получена "Официална позиция" от Инициативен комитет за защита на човешките, гражданските и съюзните права на гражданите на Община Чепеларе, с председател адв. Тотка Динчева. В нея се твърди, че закриването на Районната прокуратура в Чепеларе ще наруши достъпа на гражданите до правосъдие и ще ги лиши от дейността на правоприлагане на територията на общината.

От Главна прокуратура обясняват, че е разпространено писмото от Прокурорската колегия на ВСС до кметовете и председателите на общинските съвети във всички 11 места, където районната прокуратура се закрива съгласно решението на ВСС от 19 юли 2018 г. Вместо районна прокуратура там ще има териториално отделение към Районна прокуратура.

"Изрично е посочено, че в разкритите териториални отделения прокурорите ще изпълняват и след 01 януари 2019 г. в пълен обем законовите си задължения - ще участват в съдебни заседания, ще дават дежурства и ще приемат граждани. По никакъв начин правоприлагането в съответните населени места няма да бъде нарушено, а ефективното изпълнение на работата на прокуратурата е гарантирано чрез адекватно разпределение на натовареността и оптимално използване на ресурсите", уверяват от ВСС.

Щатът на прокуратурата в Чепеларе включва двама прокурори. И след 01 януари 2019 г. те ще работят в териториалното отделение ще изпълняват в пълен обем законовите си задължения, включително ще участват в съдебни заседания, ще дават дежурства и ще приемат граждани.