Ново звено в Държавна агенция Разузнаване ще бори тероризма. Това решиха депутатите от комисията за спецслужбите, приемайки промени в Закона за агенцията.

Правят се някои изменения и в други закони през преходни и заключителни разпоредби. Така именно се създава това ново звено през промени в Закона за противодействие на тероризма - създава се междуведомствено контратерористично звено в ДАР. То ще включва представители, определени от шефовете на ДАНС, ДАР, Военна информация, МВР, Агенция "Митници" и главния прокурор. Това звено ще осъществява превантивни и оперативни дейности. Как ще става това ще се определя от шефовете на тези служби и от главния прокурор.

С промени в друг закон пък се посочва, че СРС-та за заподозрени "самостоятелни" терористи ще се издават от Спецсъда или от Специализирания наказателен съд. Промяната се налагала, защото терористите вече не действали толкова в група, колкото с индивидуални акции.

Според вносителите от ГЕРБ и НФСБ с промените в закона за ДАР се разширяват възможностите на разузнавачите по анализиране и придобиване на разузнавателна информация за хибридните атаки и асиметричните рискови и заплахи.

Намалява се изискуемия стаж за позицията Инспектор в ДАР. Сега бил завишен. Някои депутати в комисията изразили съмнение, че тази промяна се прави за определени хора, които да бъдат назначени.

Правят се и промени в Закона за движение по пътищата, свързани с ползването на специален режим на колите на ДАР и военното разузнаване при транспортирането на оперативни пратки и осигуряване на охраната на служители или сътрудници на разузнавателните служби. Също и при превозването на високопоставени чужди разузнавачи. Според вносителите с новото контратерористично звено не си дублирали функции на други звена. Законотворци обаче не са съвсем убедени в това. Нямало логика в създаването на такова звено. И сега има звено за противодействие на тероризма в ДАНС, темата е засегната и в Закона за противодействие на тероризма.

С промените се разширявали и правомощията на обвинител номер едно в борбата с терористите.