Глоба от 25 хиляди лева наложи екоинспекцията на "Топлофикация Русе". Причината за санкцията е изпускане на вредни емисии във въздуха от два парогенератора през миналото лято, съобщи БНТ.

При проверката екоинспекторите са установили, че количествата прах в атмосферата са били над допустими норми. Измерването е направено от мониторинговата система на Топлофикация. Тя мери изпусканите в атмосферата вещества на всеки 30 минути.

Основно замърсителите, които са установени, са на прахови частици за юни и юли, и азотни оксиди. Това са минимални превишения, които се изпускат в горните слоеве и добре се разсейват, т.е. те не повлияват върху въздуха, който дишат русенци, обяснява Христо Милков, началник на отдел в РИОСВ-Русе.

Екоинспекцията контролира дистанционно какво гори ТЕЦ-Русе

Екоинспекцията контролира дистанционно какво гори ТЕЦ-Русе

Чрез специализиран софтуер

Екоинспекторите поясняват още, че тяхната измервателна станция, която е разположена на 2 метра от генераторите, не е отчитала наднормени стойности. И допълват, че емисиите се изхвърлят на 180 метра височина във въздуха и така не могат да бъдат обхванати.

От топлофикационното дружество не отричат, че по два от измерваните показатели има превишения и казват, че няма да обжалват санкцията.