След инициирането на по-засилен контрол в горите от Министерството на земеделието, храните и горите, са извършени 5 700 проверки от 16-е регионални дирекции по горите. В хода на проверките са инспектирани над 1 000 сечища и близо 970 обекта за складиране, преработка и експедиция на дървесина.

Проверките целят да се ограничат нарушенията в горските площи на територията на 16-е регионални дирекции по горите. Инспекциите няма и да спрат - те няма да имат временен характер.

На територията на 8 регионални дирекции по горите са организирани временни контролни горски пунктове за проверка на превозни средства, като са проверени 2 917 моторни превозни средства. Задържани са повече от 250 кубични метра дървесина, както и 15 от превозните средства. В хода на проверките са съставени 205 актове и над 400 констативни протокола за нарушения по Закона за горите.

Най-срещаните нарушения са свързани с липсата на GPS система за проследяване, липсата на записи за разчитане на регистрационните номера на товарните транспортни средства, влизащи в обектите, както и липсата на камери за видеонаблюдение на всички входове и изходи в регистрираните обекти по складиране, преработка и експедиция на дървесина.

Държавните горски предприятия също инспектират за нарушения на териториите, на които имат правомощия. При обход в района на Държавното ловно стопанство (ДЛС) "Тервел" мобилен контролен екип на Североизточното държавно предприятие е установил двама нарушители, които търсели трюфели без да имат нужното разрешително. Иззети са общо 1 кг трюфели.