Истинското самоуправление трябваше да се случи във Висшия съдебен съвет (ВСС) с промените в Конституцията и първия пакет промени в Закона за съдебната власт. Това каза преди началото на заседанието на съдийската колегия на ВСС Лозан Панов, председател на Върховния касационен съд във връзка с предстоящото разглеждане на Закона за съдебната власт на първо четене в пленарна зала.

Припомняме, целта на законовите промени за реформа в съдебната система е по-голямо самоуправление на магистратите, частично децентрализиране на прокуратурата. „Бих предпочел да видя какво ще се случи в пленарна зала. Има няколко пункта, които са много важни”, заяви Панов, като визира кариерните бонуси, както и темата за съдийското самоуправление.

Той подчерта, че е важно докъде ще се направи крачката в съдийското самоуправление и възможността на общите събрания да номинират председатели. По думите му има много други детайли, които трябва да бъдат прецизирани от българския законодател.

Да видим какво ще излезе от самия парламент. Продължавам да твърдя, че истинското самоуправление трябваше да се случи във ВСС с промените в Конституцията и съответно първия пакет промени в Закона за съдебната власт. Защото ако тук във ВСС имаше възможност за по-голямо участие на магистратите професионалисти, които да могат да бъдат избирани във ВСС, то това наистина щеше да бъде проява на самоуправление. Сега в момента малко или много с отстъплението в Конституцията, се опитваме в Закона за съдебната власт да се направи нещо, което по някакъв начин да компенсира тази липса в Конституцията”, заяви Лозан Панов.

Той коментира и членството на магистратите в съсловните организации с думите, че те като всички граждани имат право да се сдружават. Панов уточни, че тук става дума за сдружаване на принципа на професионалните им интереси и проверка от страна на ВСС дали са декларирали това членство не била необходима.

„Всъщност всички професионални организации на съдиите са насочени към защита на техните права, техните законни интереси, така че не само, че не е укоримо, но и всякакви законни сдружения би трябвало да бъдат адмирирани. Оттук нататък въпросът, който е свързан с това дали трябва да се декларират тези обстоятелства, след като всички сдружения имат членска маса, след като тези данни се оповестяват в различни регистри, очевидно това не е обстоятелство, което трябва допълнително да бъде декларирано”, коментира Лозан Панов.

Той смята, че след като магистратите членуват в такива организации и след като самите организации са оповестили публично тяхната членска маса – това са обстоятелства, които могат да бъдат установени без сериозни усилия от страна на ВСС.