Главният инспектор на Инспектората към ВСС Теодора Точкова уведоми Министерство на правосъдието за проблемите на институцията при проверките за интегритет на магистрати. От Инспектората искат промени в Закона за съдебната власт, за да могат ефективно да проверяват работата на магистратите.

Инспектор Точкова предложи законодателна промяна, за да бъдат изчистени несъвършенствата.

Идеята е при проверките за интегритет главният инспектор да може да иска съдействие от главния прокурор за събиране на доказателства по реда на Наказателно-процесуалния кодекс, които след това да бъдат присъединени по преписките на Инспектората към ВСС.

Към момента, ако има видеозапис на нарушението в дом или на обществено място, Инспекторатът няма процедура, с която да вземе видеозаписа и да го ползва като доказателство. Освен това няма право да изисква свидетелски показания и документи.

Предложението от страна на Инспектората идва, защото той не разполага с разследващи функции - конституционната му функция е контролно-установителна, а не разследваща. Това е причината инспекторите към ВСС да намират за удачно разследващите органи, след възлагане от главния прокурор, да събират и предоставят на Инспектората доказателствата, мотивира се Точкова.

Друга искана промяна в ЗСВ е да се регламентира процедурата, по която подателите на сигнали могат да отстраняват пропуските в тях, както и последиците при неотстраняване на нередовностите - сигнали, които не отговарят на изискванията да не бъдат разглеждани.

Тези проблеми са регламентирани във Вътрешните правила за извършване на проверки от екипи на Инспектората към ВСС, но не и в Закона за съдебната власт.