Инспекцията по труда засилва контрола в морските курорти. ГИТ командирова инспектори от други области на страната, за да подсигури хора в курортите.

Това е ежегодна мярка по време на активния туристически сезон. През месеците юли и август Агенцията насочва допълнителен ресурс за проверки на обектите на контрол със сезонен характер.

При тях рискът е по-голям, тъй като често при сезонната заетост се нарушават разпоредбите, регламентиращи законосъобразното наемане на работници и служители, по работното време и заплащането.

Агенцията акцентира върху превенцията на недеклариран труд.

От Агенцията информират, че наетите за сезона работници не трябва да се съгласяват да работят без трудов договор. При нарушаване на правата им сезонните работници могат да се обърнат към ГИТ само при нарушаване на подписания трудов договор.

От Агенцията информират, че съществува практика след приключен туристически сезон да получават жалби от хора неподписали трудов договор за неизплатени възнаграждения.

От Инспекцията по труда напомнят още, че наемането на непълнолетни лица става само след разрешение, издадено от нея. Разрешението важи за конкретното работно място, за което е поискано, и за работодателя, с който е сключен договорът. Заявлението може да бъде подадено и по електронен път.

При наемане на хора от трети държави работодателите трябва да знаят, че наетите чужденци трябва да имат право на достъп до пазара на труда у нас, добавят от ГИТ.