Искат 1000 лева глоба от председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов за неподадена имуществена декларация пред Сметната палата. Декларацията е по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности (ЗПИЛЗВДДД), съобщи Правен свят.

Глобата надвишава определената санкция на други двама магистрати - главния прокурор Сотир Цацаров и бившия директор на Националната следствена служба Евгени Диков. За забавено подаване на декларацията по този закон главният прокурор е с глоба 300 лева, а бившия следовател №1 - 400 лева. Сборът от глобите на Цацаров и на Диков е по-малък от глобата на Панов.

Само една декларация на магистрат е с несъответствие над 20 000 лв.

Само една декларация на магистрат е с несъответствие над 20 000 лв.

Общо са проверени 4195 декларации

Казусът с имуществената декларация на Панов е в ръцете на съдия от СРС. От юридическото издание допускат хипотезата, че съдията, който трябва да реши за глобата на председателя на ВКС, може да му се наложи да се явява на конкурс пред Съдийската колегия, а въпросите да задава председателят на ВКС.

Магистратите питат кое се вписва в имуществените декларации за 2016 г.

Магистратите питат кое се вписва в имуществените декларации за 2016 г.

Не се декларират дарения в полза на пълнолетни деца

Историята на тази глоба започва от началото на 2018 г., когато председателят на Сметната палата Цветан Цветков е издал наказателно постановление срещу Панов за това, че не е декларирал имущественото си състояние за 2016 г. Крайният срок за това е изтекъл на 30 април 2017 г. След като му е наложено административно наказание - глоба в размер на 1000 лв., постановлението е обжалвано пред Софийския районен съд.

Панов е възразил пред Сметната палата, като се е позовал на промените в Закона за съдебната власт, с които от 2017 г. магистратите вече се отчитат пред Инспектората към ВСС.

Според правното издание за членовете на ВСС, какъвто по право се явява и Лозан Панов, е продължило да важи изискването за деклариране на имуществото и пред Публичния регистър на Сметната палата.