РИОСВ- Благоевград е сезирала Районна прокуратура в Сандански за убита при бракониерски лов мечка, съобщиха от екоинспекцията.

Целта е да бъде установена самоличността на нарушителите.

Според Закона за биологичното разнообразие за кафявите мечки и всички други защитени видове животни е забранена всякаква форма на умишлено улавяне или убиване.

РИОСВ- Благоевград призовава всички граждани да се включат в борбата с подобни нарушения с цел опазване на защитените и застрашени от изчезване животински видове се посочва в съобщението.