Легитимността на актовете на Инспектората към Висшия съдебен съвет е компрометирана и се създава правна несигурност не само за магистратите, които подлежат на проверка и които могат да оспорват актове. Това засяга цялото общество.

Този коментар направи пред БНР Екатерина Баксанова от Правната програма на Института за пазарна икономика.

Причината за това са изтеклите мандати на главния инспектор и на съдебните инспектори в Инспектората към ВСС.

Последиците са доста сериозни, смята Баксанова.

"Тази правна несигурност, тази институционална блокада трябва да се реши възможно най-скоро", категорична е тя.

В момента инспекторите продължават работата си. Конституцията предвижда, че те могат да бъдат избрани повторно, но това не може да стане за два последователни мандата, поясни Екатерина Баксанова.

"Забавянето на избора от страна на парламента обезсилва напълно мандатността и изпразва от смисъл тази система от мандати, която не е произволно създадена", подчерта Баксанова, според която е налице "порочно поведение на Народното събрание, което наблюдаваме в момента".

Оставката на главния съдебен инспектор не е формална част от процедурата, но е "акт, който показва демократична зрялост и отговорност към принципа на разделение на властите", отбеляза още Екатерина Баксанова.

Тя припомни, че сегашната ситуация не е прецедент - през 2014 година оставка подаде и Ана Караиванова, чийто мандат бе изтекъл много преди това - още предишната година.