Конституционните съдии прекратиха делото за т. нар. кариерни бонуси на членовете на Висшия съдебен съвет, пише "24 часа". Те са взели решението единодушно. Делото бе инициирано от Върховния касационен съд.

Докато делото беше висящо докато на 3 септември 2020 година разпоредбата беше променена от народните представители. След измененията кадровият орган вече не е задължен да удовлетворява автоматично искането на свои бивши членове след края на мандата им да отидат на по-висока длъжност, а има право на преценка.

Промяната в законовия текст е причината конституционните съдии да прекратят делото.

"След изменението разпоредбата има ново съдържание и смисъл, като така се внася нов предмет на делото, какъвто не е поискан от вносителя и с какъвто не е сезиран Конституционният съд. Разглеждането на така изменената разпоредба означава съдът да се самосезира, което е недопустимо", твърдят съдиите.