С влязло в сила съдебно решение на Окръжен съд - Враца изцяло е уважен иск на КПКОНПИ срещу Цветомир Ценов от Козлодуй и свързани с него лица. В полза на държавата е отнето незаконно придобито имущество в размер на 311 677, 29 лв., съобщават от КПКОНПИ.

Производството срещу Ценов е започнало след обвинение от прокуратурата за участие в организирана престъпна група. Проверката на КПКОНПИ е установила значителни несъответствия в имуществото на лицето.

Въпреки твърденията на Ценов, че е бил на трудов договор във фирмата на съпругата си, както и че е теглил банкови кредити, съдът е приел аргументите на Комисията, че има значително несъответствие от над 250 000 лв. между имуществото и нетния доход на лицето.

Оценителните експертизи, изготвени в съдебната фаза на производството, са възприети от ОС - Враца, като компетентни и обосновани.

Уважената искова молба включва отнемане в полза на държавата на парични суми, урегулирани поземлени имоти, недвижим имот - автомивка и прилежаща към нея постройка, паричната стойност от обезщетение на лек автомобил Audi Q7, както и товарен автомобил "Мицубиши".

Ценов е осъден да заплати и съдебните разноски по делото.