КПКОНПИ отново подхвана столичната община "Красно село".

Днес е започнала проверка на място в общината по сигнали за извършени закононарушения при възлагането и изпълнението на обществени поръчки от страна на общинската администрация.

Проверява се и информация за начина на издаване на административни актове, данни за фиктивни назначения и неправомерно разходване на публични средства с цел лично облагодетелстване и облагодетелстване на трети лица. Изискват се документи, снемат се обяснения от длъжностни лица, включително и такива на висши публични длъжности.

КПКОНПИ с втора глоба за кмета на "Красно село" - сключила договор с дъщеря си

КПКОНПИ с втора глоба за кмета на "Красно село" - сключила договор с дъщеря си

Тя ще бъде санкционирана с 5000 лв.

Проверката обхваща следните направления:

- Действия по изпълнение на обществена поръчка по ремонт и реконструкция на транспортна инфраструктурна мрежа на територията на СО - район "Красно село". КПКОНПИ е получила данни, че при сключения договор за изпълнение с частно дружество, е уговорено 10% от непредвидените разходи за изпълнителя да бъдат "връщани" към длъжностно лице от общинската администрация като неследваща се облага - чрез подставени лица или чрез търговско дружество. Стойността на цялата обществена поръчка е 1 188 000 лв. с ДДС.

- Действия по отношение на проекта "Патронажна грижа в район "Красно село", процедура "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г. Проверяват се данни, че конкретни лица са назначавани за социални асистенти, без да извършват реална дейност. Със заповед на кмета на "Красно село" по програмата са зачислени лични автомобили, които са отчитали разходни документи за изразходвано гориво, без реално да бъдат използвани по предназначение (разнос на храна).

- Действия по изпълнение на общинската програма "Топъл обяд", свързани с изпълнителя по програмата, който е и наемател на общината.

Кметицата на "Красно село" не вижда защо да връща парите по европроекта

Кметицата на "Красно село" не вижда защо да връща парите по европроекта

Тя беше санкционирана от КПКОНПИ по казуса

- Постъпил сигнал за изградена трайна практика в община "Красно село", при която разрешения за строеж или други разрешителни, издавани от общинската администрация, се забавят умишлено, като впоследствие се търсят лични срещи със засегнатите лица.

- Постъпили данни за облагодетелстване на застрахователна компания и сключен договор с общината без обществена поръчка, като умишлено е завишена оценката на застрахованото имущество с цел формиране на по-висока застрахователна премия.

Припомняме, спрямо кметицата на столичния район "Красно село" Росина Станиславова вече два пъти е установен конфликт на интереси от страна на КПКОНПИ.

На 9 юни тази година беше установено, че Станиславова сама е определила размера на почасовата ставка за себе си и е избрала екипа за работа по същия проект. Наложена й е и глоба в размер на 15 000 лв. и отнемане в полза на държавата на получената материална облага в размер на 9 981, 46 лв.

На 23 август пък се констатира, че като ръководител на проект, финансиран с европейски средства, е сключила трудов договор с дъщеря си. Станиславова е обжалвала решенията на КПКОНПИ и понастоящем те са в съдебна фаза.

"Демократична България" - партията, издигнала Станиславова на поста, свали доверието си към нея и я призова да намери начин да възстанови взетите средства.