КПКОНПИ влезе в Община Варна.

Проверява се сигнал относно договор за обществена поръчка за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Околна среда".

Поръчката е от тази година и е на стойност 85 000 000 лв. Средствата са отпуснати за закупуване на 60 електрически автобуса и 60 зарядни устройства за тях.

Подновяват градския транспорт на Варна с нови 60 електробуса

Подновяват градския транспорт на Варна с нови 60 електробуса

Цели се нулево замърсяване на въздуха

Антикорупционната комисия проверява данни, че обществената поръчка е манипулирана в полза на определен изпълнител и са осъществени корупционни действия от служители на Общината, включително от лица на висши публични длъжности. Изземва се документация и се снемат обяснения от длъжностни лица в сградата на общината.

Паралелно с това се изискват и документи от Областната администрация във Варна във връзка с друга проверка с предмет промяна на статута на имоти - частна държавна собственост, и разпореждане с тях, осъществено за периода 2018 г. - 2020 г.