Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество иска да отнеме незаконно придобито имущество за над 10 млн. лева.

КПКОНПИ ще внесе и искова молба срещу Иво Прокопиев и Галя Прокопиева за отнемане на незаконно придобито имущество, с цена на иска 451 476.59 лв. Претендира се отнемане на парични суми и акции, вкл. придобити в САЩ, Германия, Япония и Люксембург. От Комисията посочват, че по това производство на 17 февруари СГС е уважил искане на КПКОНПИ за обезпечение на бъдещ иск срещу двамата поради значително несъответствие между имущество и доходи за периода 15.08.2008 - 15.08.2018 г. С решението на СГС са наложени запори на акции и банкови сметки, както и запор на моторна лодка "Merry Fisher 795 Marlin".

През 2018 г. в Бургаския окръжен съд от КПКОНПИ е внесена и искова молба за отнемане в полза на държавата с цена на иска в размер на 198 927 389,22 лв., по която е образувано гражданско дело. Наложените обезпечителни мерки по това дело касаят възбрани върху недвижими имоти, както и запори върху притежавани акции. През март 2020 г. по делото са наложени и допълнителни обезпечителни мерки - възбрани върху недвижими имоти в София и Балчик, собственост на дружества, контролирани от "Алфа Финанс холдинг" АД. КПКОНПИ претендира допълнителните възбрани поради непосредствена опасност от разпореждане с имотите.

По никое едно от производствата, касаещи Иво Прокопиев и Галя Прокопиева, не са претендирани и предприемани каквито и да е действия по реда на ЗПКОНПИ, свързани с издателската им дейност и с имущество, принадлежащо на "Икономедиа" АД, посочват от Комисията.

Запоририха акции, сметки и лодка на Прокопиев

Запоририха акции, сметки и лодка на Прокопиев

Предстои да се произнесе Апелативния съд, тъй като Прокопиев е пуснал жалба

С решение на Комисията от 18 декември 2019 г. е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на уведомление от Софийската градска прокуратура за привличане на Стоян Александров като обвиняем. Обвиненията касаят извършване на банкови сделки без разрешение, като от това са причинени значителни вреди и са получени значителни неправомерни доходи, както и данъчни престъпления.

Според повдигнатите обвинения между 19 ноември 2002 г. и 12 февруари 2015 г. в София, Бургас, Варна, Плевен, Царево, Видин и Пловдив, Александров, като физическо лице, без необходимите разрешителни за това, е предоставял кредити и заеми срещу годишна лихва в размер на 14% до 18% в българска и чуждестранна валута на общо 61 физически и юридически лица. Общият размер за кредитите и заемите е 541 000 лв., 1 693 160 щатски долара и 3 738 600 евро.

В периода 27 септември 2002 - 11 март 2009 г., и като управител на еднолични дружества с ограничена отговорност, Александров е извършвал банкова дейност, без да има необходимия лиценз, както и без да е вписан в регистъра на БНБ. Предоставените кредити са общо 13, в размер на 906 400 лв. и 9 955 579, 88 евро.

Днес КПКОНПИ прие решение да се внесе искова молба срещу Александров и срещу свързани с него лица и дружества, за отнемане на незаконно придобито имущество на обща стойност 10 376 874.55 лв.

Комисията претендира да отнеме 5 офиса и 2 склада в Плевен, апартамент в Сандански, игрална зала с коктейл-бар, два магазина, масивна двуетажна сграда, масивна сграда от етаж и половина и жилище с гараж, складово и таванско помещение към него в София. Претендира се и отнемане на лек автомобил Ауди А8, както и на дружествени дялове и парични средства сметки в различни банки. Върху имуществото са наложени възбрани и запори.

Финансистът Стоян Александров с две обвинения за лихварство

Финансистът Стоян Александров с две обвинения за лихварство

Повдигнати са му две обвинения за сделки без разрешение