Временната комисия за цените на лекарствата проведе поредно заседание, на което беше приет докладът от проучването на причините, довели до повишаване на цените.

Според комисията законодателството в областта на ценообразуването и реинбурсирането е обект на чести фрагментарни промени и несъответствията в нормативната уредба за финансирането на лекарствените продукти са довели до дестабилизиране на фармацевтичния пазар.

В резултат има увеличение на цените особено в онкологията и същевременно е налице липса на животоспасяващи лекарства, влизащи в терапевтичните схеми за злокачествени заболявания, констатира комисията.

Нестабилността на законодателството, включително несъвършенствата на нормативната регулация, създават непредсказуема бизнес среда и дори набиране на скорост на сивите икономически практики, се посочва в доклада.

Промяната в системата на финансиране на лекарствените продукти се отчита като положителна, независимо от неадекватния процес на осъществяването й.

Според доклада необходимо е механизмът за регулация на цените и финансирането да бъде оставен да действа за по-продължителен период и да се съпровожда от постоянен анализ на пазарните резултати.

Необходимо е да се създадат ясни правила за провеждане на търгове за лекарствените продукти в лечебните заведения, тъй като настоящите правила са съобразени със закона за обществените поръчки, но не и със спецификата на лекарствата като стока, констатира още докладът. „За" приемането на доклада гласуваха 11 от членовете, „против" се обявиха трима, а един „въздържал се".