Председателят на Върховният касационен съд (ВКС) Лозан Панов изпрати до Съдийската колегия на ВКС предложение да се намалят щатните позиции на съдиите на ВКС.

Предложението на Панов е на Пленума на ВСС да бъдат съкратени две незаети щатни бройки "съдия във ВКС" в Гражданската колегия, една - в Търговската колегия, и една - в Наказателната колегия. 

По отношение на Гражданската колегия в предложението е посочено, че през 2012 г. общият брой на образуваните дела е 7 798 и те прогресивно намаляват до 6298 бр. през 2016 г. Заради това ръководството на съда е предприело мерки за намаляване на броя на съдебните състави. Двама от съдиите са освободени от длъжност и заради пенсиониране. "Намирам, че заеманите от тях щатни бройки не са необходими за обезпечаване функционирането на Гражданската колегия на ВКС" - пише Лозан Панов.

За Търговската колегия на ВКС в предложението пише, че постъплението на дела значително е намаляло, като за 2014 г. образуваните дела са 3808 бр. сравнено с 2670 бр. към 1 ноември 2017 г.