Лозан Панов предложи на ВСС за дисциплинарно наказание на административния ръководител на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС) Георги Ушев, съобщават от ВКС.

Направеното предложение е във връзка с доклад от проверка на дейността на АСНС.

Според шефа на ВКС са извършени две дисциплинарни нарушения от председателя на АСНС.

Първото е за това, че извън кръга на своите правомощия е дал устно разпореждане на съдия от по-долустоящ съд да извърши фактически и правни действия по делото "Иванчева", които не съответстват на нормативни разпоредби, нито на установена съдебна практика.

Шефът на АСНС е посетил докладчика по делото след постъпване на частен протест от прокурора.

Уведомил го е също за необходимостта следственият арест да бъде уведомен за постъпване на документите, изготвени от прокурора. 

Според него с действията си ръководителят на АСНС е допуснал накърняване на основната роля на съда на независим и безпристрастен арбитър при спазване на принципите на справедливост и точно прилагане на законите спрямо всички страни в процеса.

Второто, сочено от Панов, дисциплинарно нарушение е неизпълнение на служебни задължения, в които се посочва изменение на мерките за неотклонение на подсъдимите Десислава Иванчева и Биляна Петрова от "задържане под стража" в "домашен арест".

По думите на шефа на ВКС това е станало без да е предвидена възможност за образуване на самостоятелно производство пред въззивната инстанция, без да са спазени изискванията на процесуалния закон за проверка на редовност и размяна на книжата, както и при липса на годен, подлежащ на спиране съдебен акт за изменение на мерките за неотклонение на подсъдимите.