Правителството възложи на правосъдния министър да предприеме необходимите действия по преместване на следствения арест в Пловдив до края на тази година.

Той може да бъде разположен на територията на пловдивския затвор след частичното въвеждане в действие на затвора в село Трояново, община Раднево.

Очаква се министърът на правосъдието да предложи промени в устройствения правилник на ведомството, за да се преобразува щата така, че да има повече надзиратели.

Тези мерки са във връзка с изпълнението на препоръките, направени от Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание.
Експертите на комитета констатираха след посещение у нас през 2006 година, че следственият арест в Пловдив е пренаселен, а в някои затвори има недостиг на персонал.
Експертите са отправили и препоръки за подобряване на хигиената и нивото на социални дейности в местата за лишаване от свобода.

По отправените от европейските експерти препоръки за подобряване на хигиената и нивото на социални дейности в местата за лишаване от свобода, както съобщават от правителствената информационна служба, вече са предприети необходимите мерки и препоръките са изцяло изпълнени.