Млади учени от Българската академия на науките връчиха на министъра на образованието и науката Даниел Вълчев декларация, в която се казва, че всеки ден чувстват пълна незаинтересованост и пренебрежение към научния труд.

Те настояват да се срещнат с Вълчев най-късно до края на месеца и да го запознаят с основните си искания:

  • средствата за финансиране на научните изследвания и висшето образование да бъдат удвоени от догодина
  • процентът от БВП за наука до 2010 г. да стане 3%, каквото е изискването на ЕС
  • да се разработи държавна политика, която да стимулира финансирането на научните изследвания и на образованието от страна на частния сектор
  • да се съдейства за привличане на средства от еврофондовете