Организацията на композитори и автори Музикаутор се разтревожи от новината, че ЕК иска да санкционира България с 19 хил. евро дневно, защото страната ни не е транспонирала нужната Директива.

ЕК съди България за неприлагането на Директивата за авторско право

ЕК съди България за неприлагането на Директивата за авторско право

ЕК иска по 19 121 евро на ден

От Музикаутор смятат, че щетите за страната са много повече от санкциите, които ЕК иска да ни наложи. Според тях това се дължи от няколко фактора. Сред тях са:

Присъствието на България в негативния Списък 301 на Търговския представител на САЩ за пета поредна година, което е важен показател за инвестиционния климат в страната ни; Осем пъти по-ниски приходи от авторски възнаграждения в България спрямо държавите в Европа по данни на Международната конфедерация на дружествата на композитори и автори (на глава от населението годишно: България - 0,67 евро, Европа - 5,65 евро); Последни позиции на България в Международния индекс за правото на собственост - IPRI (средно ниво на защита на авторските права: България - 4,00/10, ЕС и ЕИП - 6,33/10; България е на 30-то място от 31 държави); Според Световната организация за интелектуална собственост липсва разбиране в България за интелектуалната собственост като икономически ресурс;

От сдружението алармират, че институциите се отнасят безотговорно към проблема.

В официалната позиция на Музикаутор пише, че "вместо да работят в посока защита на интелектуалната собственост и въпреки наличието на готов проектозакон, българските институции допускат налагането на санкции от ЕК и задълбочават проблема".

Организацията напомня за готовия още в края на 2015 г. проектозакон, който е в синхрон с европейските разпоредби. С него трябвало да се транспонира Директива 2014/26/ЕС. Законопроектът бил съгласуван от работна група към Министерство на културата. С взаимни компромиси те постигнали баланс и консенсус по предлагания текст.

Законопроектът бил внесен в Министерски съвет, който от своя страна го предложи на Народното събрание на 25 март 2016 г. Впоследствие е одобрен с пълно единодушие от водещата Комисия по културата и медиите и от Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Въпреки това законопроектът е стопиран от Комисията по правни въпроси.

Новата директива за авторските права готова до средата на 2018 г.

Новата директива за авторските права готова до средата на 2018 г.

Директивата ще балансира интересите на потребителите и творците

Според организацията това е поредно доказателство, че липсват стратегии и политики за защита на интелектуалната собственост.

Припомняме, вчера Европейската комисия публикува решението си да предяви иск срещу България пред Съда на ЕС заради неприлагането на правото на ЕС в областта на авторското право и сродните му права в националното ни законодателство.

ЕК ще предяви същия иск и срещу Испания, Люксембург и Румъния, които заедно с България не са уведомили за цялостното прилагане в националните си законодателства на общностните разпоредби в областта на съвместното управление на авторското право и сродните му права, и на многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн, което беше предвидено да се извърши до 10 април миналата година. Исканата сума от България е 19 121,60 евро на ден.