Още две български институции ще подават сигнали към Европейската прокуратура по образувани наказателни производства - Министерството на вътрешните работи и Агенция "Митници".

Досега такава възможност имаше само Върховната касационна прокуратура.

МВР и Агенция "Митници" ще могат да уведомяват Европейската прокуратура, за да прецени тя дали да изземе производствата за собствено разследване.

Ръководената Лаура Кьовеши институция ще може да взаимодейства директно с органите на полицията и митническите органи без посредничеството на Върховната касационна прокуратура.

За това настоя европейският главен прокурор г с цел да се засили сътрудничеството и ефективността на разследванията.

Европейската прокуратура започна работа

Европейската прокуратура започна работа

Новосъздаденият орган на ЕС е напълно независим

Действията на Министерството на правосъдието са във връзка с очакванията на Европейската прокуратура за по-активно подаване на сигнали от страна на националните ни органи.

МВР и Агенция "Митници" ще функционират и като звена, които препращат сигналите, получени от националните органи до централната служба на Европейската прокуратура в Люксембург, когато националните органи изберат този канал на комуникация.

Четирима българи отиват в Европейската прокуратура

Четирима българи отиват в Европейската прокуратура

България трябва да има 10 делегирани прокурори

Разширен е и кръгът от институции, които могат да подават сигнали към Европейската прокуратура. Това са всички органи на държавата, които са получили информация за престъпление, спрямо което Европейската прокуратура би могла да упражни своята компетентност.

Министерството на правосъдието ще продължи да работи активно, за да улесни процеса на подаване на сигнали.

Ведомството напомня, че и всички граждани имат възможност да подават сигнали. Подробна информация на български език, както и необходимият формуляр, може да бъде намерена на следния адрес: https://www.eppo.europa.eu/bg/signal-za-prestplenie-do-evropeyskata-prokuratura