Над 60 000 дела са решени във ВАС и 28-те административни съдилища в страната за 2017 г., съобщиха от ВАС.

Административното правораздаване в България е на второ място по натовареност сред всички съдилища, според данните за дейността на съдебната система за 2017 г.

Позовавайки се на информационното табло на ЕС от ВАС отчитат, че българското административно правораздаване запазва челната си позиция в Европа по качество, бързина и ефикасност, въпреки увеличаването на обема дела и неравномерната натовареност.

Общо 60 432 дела са били свършени във ВАС и в 28-те административни съдилища в страната през 2017 г. От тях 44 620 дела са били свършени в 28-те административни съдилища в България /9913 са били прекратени/.

За периода са били отчетени над 46 000 новообразувани административни дела в 28-те административни съдилища. Близо 57% от делата са били разгледани от съдиите в четири административни съдилища - София-град, Пловдив, Варна и Бургас.

Във Върховния административен съд са разгледани общо 22 010 дела, като 15 038 от тях са били административните дела образувани през м.г. Това е с над 6% повече спрямо предходната 2016 г. За същия период са били свършени 15 812 административни дела, като в края на 2017 г. са останали по-малък брой висящи дела за разглеждане спрямо края на 2016 г., показва статистиката.

Пленумът на ВАС и общите събрания на 28-те административни съдилища единодушно се обявиха срещу решението на МС за възлагане на външни експерти да изготвят функционален анализ на системата на административното правораздаване у нас.

Мотивите са, че структурна реформа в системата на административните съдилища не е необходима, а чрез законодателни промени може да бъде преодолян проблемът с високата натовареност на ВАС и неравномерната натовареност на 28-те административни съдилища. В тази връзка са решението на Конституционния съд и предстоящите промени на второ четене на АПК, информират от ВАС.

През тази седмица ръководството на ВАС проведе поредица от срещи с парламентарно представени партии, за да се обсъдят необходимите законодателни промени.