Съдия Надежда Джелепова е новият заместник-председател на Върховния административен съд. Кандидатурата й бе одобрена единодушно от съдийската колегия към Висшия съдебен съвет (ВСС), съобщиха от ВСС.

Съдия Джелепова беше предложена за поста от новия председател на ВАС Георги Чолаков. Кандидатурата й бе подкрепена по време на Пленума на съдиите на ВАС, който се проведе на 1 февруари т.г. Тогава на тайно гласуване тя събра 64 от гласовете на присъствалите общо 84 съдии. От неправителствената организация "Юристи срещу корупцията" също подкрепиха съдия Джелепова.

Тя е с над 34 години юридически стаж, 17 години от които са във Върховния административен съд. Била е зам.-председател на Софийски окръжен съд и районен съдия и председател на Районен съд - Елин Пелин.

Новият заместник-председател на ВАС ще ръководи и Второ отделение на съда. Там се разглеждат административни дела, свързани със Закона за устройство на територията, отменения Закон за териториалното и селищно устройство, Закона за посевния и посадъчния материал.

В това отделение се гледат и Закон за кадастъра и имотния регистър, Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, Закона за акцизите, Закон за митниците и правилникът за неговото прилагане, Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минималните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Там се обсъждат и Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Наредба №4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени схеми и планове, Наредба за условията и реда за издаване на лицензни на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

Припомняме, изборът на председателя на ВАС Георги Чолаков бе спорен.

Кандидатурата на Чолаков беше издигната от Общото събрание на съдиите във ВАС. Той бе шеф на второ отделение на съда и имаше подкрепата на тогавашния председател - Георги Колев.

Неговият избор бе определен от председателя на ВКС Лозан Панов като "избор на тишината".

Относно информация на медия, според която магистрати от ВАС са били заплашвани и принуждавани да гласуват за Чолаков, той заяви, че лично той не е заплашвал и принуждавал никого. Чолаков допълни, че няма информация друг да го е правил.

На 11 септември 2017 Георги Чолаков бе избран от ВСС за председател на Върховния административен съд (ВАС).

На 4 октомври 2017 г. президентът Румен Радев върна предложението на ВСС да назначи Георги Чолаков за председател на ВАС.

На 19 октомври 2017 г. Чолаков отново бе избран за шеф на ВАС след повторно препитване пред съдебните кадровици.