Български екип за спешна медицинска помощ зае първо място по майсторско кормуване на линейки в Третото международно рали - състезание.

То се проведе в рамките на петия Международен конгрес за спешни медицински служби.

Конгресът се състоя от 22 до 26 октомври в Анкара, Турция, съобщават Министерство на здравеопазването.

В международното състезание в Анкара участваха 23 турски и 5 чуждестранни екипи за спешна медицинска помощ.

Екипът, който представи нашата страна (лекар, медицинска сестра и шофьор), е от Филиала за спешна медицинска помощ - Ботевград.

Ралито се проведе в шест отделни етапа, като се оценяваха няколко показателя - намиране на адрес с помощта на карта, спешна медицинска помощ на болен или пострадал, едновременна спешна медицинска помощ на много ранени и майсторско кормуване на линейка.

Конгресът за спешни медицински служби и третото рали за линейки се провежда под патронажа на Министерството на здравеопазването на Турция, а негов домакин е Департаментът по обществено здраве в Анкара.

В българската делегация, която взе участие в него, са включени експерти от МЗ и Центъра за спешна медицинска помощ - София-област, и се води от главния секретар на МЗ доц. Красимир Гигов.

Българската делегация представи организацията на здравната система у нас във връзка с бедствени и извънредни ситуации. Обсъдени бяха и по-нататъшното сътрудничество и съвместна дейност между службите за спешна медицина от региона.