Службата по трудова медицина, създадена към "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, извършва медико-диагностични дейности, за които не е регистрирана съгласно Закона за лечебните заведения. На лекарите, работещи в службата към "АЕЦ Козлодуй", са дадени указания от РЗИ-Враца да се регистрират за извършваните от тях медико-диагностичните дейности в съответствие с разпоредбите на Закона за лечебните заведения. Това става ясно от отговор на РЗИ-Враца с директор д-р Орлин Димитров на въпроси на news.bg.

Медията ни беше сигнализирана от гражданин, че на площадката на АЕЦ "Козлодуй" работи незаконно "лечебно заведение", поради което редакцията изиска официална информация от отговорните институции.

От отговора на РЗИ-Враца става ясно, че е открила също нарушения по сигнал на граждани и е издала предписание от комисия служители от дирекция "Медицински дейности". На място в края на декември миналата година е извършена проверка и по документи в "болницата".

В резултат на проверката има изготвен констативен протокол с дата 19 декември и предписание, които са връчени на Георги Кирков, изпълнителен директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

Не са спазени разпоредби от Закона за безопасните условия на труд, регистрацията и заличаването на службите по трудова медицина. Тази проверка обаче трябва да се извърши със заповед на министъра на здравеопазването и е от неговата компетентност.

За незаконната дейност е информиран д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор в МЗ, става ясно от отговора на РЗИ-Враца.