Не са постъпили становища, както и въпроси от магистрати и юридически лица с нестопанска цел към кандидата за член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет Евгени Иванов. Срокът за депозиране на становища и въпроси бе 04.09.2020 г., посочват от ВСС.

Съгласно чл. 29и, ал. 2 от ЗСВ и чл. 20, ал. 1 от Правилата за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите, срокът за предоставяне на становища и въпроси към кандидата е не по-късно от 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание.

Евгени Иванов е прокурор във Военно-апелативна прокуратура.

Предлагат Евгени Иванов за член на Прокурорската колегия на ВСС

Предлагат Евгени Иванов за член на Прокурорската колегия на ВСС

Крайният срок за кандидатури е до 17 юли

Към момента не са постъпили и заявления за регистрация на наблюдатели и застъпници в изборната процедура.

Общото събрание на прокурорите за избор на член на Висшия съдебен съвет ще се проведе на 19 и 26 септември 2020 година. Право на участие в него, според Списъка на действащите прокурори по реда на чл. 29д, ал. 1 от Закона за съдебната власт и чл. 5 от Правилата, имат 1531 души, от които 1312 са заявили електронно гласуване.