Предлагат прокурора от Военно-апелативната прокуратура Евгени Иванов за член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

Предложението е направено от Елин Алексов - прокурор във Върховната касационна прокуратура, Даниела Ангелова - административен ръководител на Апелативната специализирана прокуратура, Радослав Димов - административен ръководител на Апелативна прокуратура - София, Владимир Николов - прокурор в Районна прокуратура - Пловдив, Георги Чинев - прокурор в Окръжна прокуратура - Бургас, Георги Георгиев - прокурор в Окръжна прокуратура - Русе, и Владимир Станков - административен ръководител на Апелативна прокуратура - Варна.

Мотивите за представяне кандидатурата на прокурор Иванов се основават на неговите лични, професионални и нравствени качества.

От ВСС посочват, че Евгени Иванов има над 20 годишен професионален стаж в органите на съдебната власт. Заемал е последователно длъжностите военен следовател, прокурор и заместник-административен ръководител във Военно-окръжна прокуратура - София и прокурор във Военно-апелативна прокуратура.

Трети мандат е председател на Асоциацията на прокурорите в България, а от началото на 2020 г. е съпредседател на Съвета за партньорство към ВСС.

Крайният срок за депозиране на предложения за изборен член на Прокурорската колегия е 17 юли, а общото събрание прокурорите за избор на член на ВСС е насрочено за 19 и 26 септември 2020 г.