След проверка в Общинската служба по земеделие - Вълчедръм и в Областната дирекция "Земеделие" - Монтана омбудсманът Мая Манолова сезира министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов за схеми със земите в тези райони.

Манолова изпрати препоръка до министъра Порожанов, в която настоява да се засили контролът на държавата, като се проверява дали наемодателите/арендодателите са собственици на земите по договорите за аренда и наем.

Според институцията на омбудсмана, договорите за ползване на земеделска земя, сключени от собствениците, трябва да се зачитат с предимство.

Това стана след като омбудсманът се срещна с протестиращи земеделци от Монтана - производители и собственици на земя. Те бяха изпратили жалба до нея, която беше подписана от близо 160 души.

Хората настояват за спешната намеса на омбудсмана за пресичане на порочна схема, в която терени от най-плодородната земя в Община Вълчедръм са отдадени едновременно на четири фирми, чиито управители и съдружници сключват помежду си договори, без да са собственици на парцелите.

Става въпрос за хора, които сключват договори за наем на земите, със срок от 3 години, с нотариално заверени подписи и ги регистрират в службата по вписванията, без да са упълномощени от собствениците на земите.

Още в понеделник националният обществен защитник обеща да се срещне с ръководството на Министерството на земеделието, храните и горите за спешно предприемане на необходимите мерки за разрешаване на проблема.

Манолова се ангажира да предложи и промени в нормативната уредба на ползването на земеделските земи, гарантиращи правата на собствениците. Манолова ще настоява и пред Нотариалната камара да се проверява собствеността при заверяване на подписите на договорите за наем и аренда на земеделски земи.