Поскъпването на водата в Тетевен принуди общинската администрация да се жалва в Софийския административен съд. Заявлението е срещу решението за поскъпване на водата за потребителите на "ВиК" АД, гр. Ловеч от 22 август 2019 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), съобщиха от общината.

Кметът на Тетевен д-р Мадлена Бояджиева заведе жалбата на 4 септември 2019 г. чрез Председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов. 

Водата поскъпва в 27 града от януари

Водата поскъпва в 27 града от януари

Най-голям скок ще има в София и Бургас

В жалбата е посочено, че жителите не са доволни от решението, което е в нарушение на административно-производствените правила. То противоречи на материално-правни разпоредби и не съответства с целта на закона. Обжалването е в законов срок.

В аргументите на жалбата се посочва, че няма ясна аргументация за извода на КЕВР, изложен в обжалваното решение. Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

В Левски негодуват срещу качеството на питейната вода

В Левски негодуват срещу качеството на питейната вода

Жителите са започнали подписка за подмяна на остарялата ВиК мрежа

Липсват мотиви в решението на КЕВР. Няма конкретни данни и факти, липсва анализ и обосновка, въз основа на която органът е стигнал до утвърдените цени.

Към жалбата е представено и заверено копие на протокол №4 от 22 юли 2019 г. от проведеното извънредно Общо събрание на Асоциацията на обособената територия, обслужвана от "ВиК" АД - гр. Ловеч. От него става ясно, че на събранието е присъствал зам.-кмета на Тетевен Борис Врабевски, който е гласувал против Решение №1136/21 юни 2019 г. 

Водата в с. Владо Тричков е кал, жители на протест

Водата в с. Владо Тричков е кал, жители на протест

Тази вода е негодна за пиене, за поливане, за пране, за нищо, оплакват се хората

Изтъкнато е в жалбата, че за периода 2016 г. - 2019 г. Община Тетевен е осигурила целево финансиране от държавата и местни приходи близо 5 млн. лв. за проектиране, строителство, ремонт, реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа и изграждане на нови ВИК съоръжения. 

Най-скъпа ще е водата в Шумен

Най-скъпа ще е водата в Шумен

Нови по-високи цени на водата за 27 ВиК дружества одобри КЕВР

КЕВР със свое решение № БП-Ц-5/22 август 2019г. е одобрила бизнес план на "ВиК" АД гр. Ловеч за 2017-2021 г. Одобрени са цени без ДДС на водоснабдителните и канализационни услуги за 2020-2021 г. Приет е анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационни услуги за всяка година от бизнес плана. Определена е стойността на коефициента за подобряване на ефективността за всяка година от бизнес плана. Утвърдените цени от 01 септември 2019 г. ДДС са за 2019 г. 

От 1 януари водата поскъпва от 0,72 до 22%, 286 екобомби цъкат в складове с отрови

От 1 януари водата поскъпва от 0,72 до 22%, 286 екобомби цъкат в складове с отрови

Снегът нокаутира 1000 снегорина