Окръжна прокуратура - Габрово внесе в съда обвинителен акт срещу две лица за извършено данъчно престъпление, съобщават от държавното обвинение. 

Обвинението е за това, че през периода от януари 2009 г. до март 2015 г., в Габрово, К.Б., като изпълнителен директор на търговското дружество в съучастие с Х.Х., като ръководител финансов отдел на същата фирма, избегнали установяване и плащане на данъчни задължения в особено големи размери - общо сумата от 273 889,80 лв., от които 182 820,80 лв. по ЗДДС и 91 069лв. по ЗКПО.

К.Б. пряко организирал и ръководел начина на документиране на реализирани продажби от името на дружеството и начина на осчетоводяването им, извършено фактически от Х.Х., за неиздаване на фактури и на фискални касови бонове за реализирани продажби от името на дружеството, като не отразявали всички реално извършени продажби на суровини, с което осъществили счетоводство на фирмата в нарушение на изискванията на счетоводното законодателство, като затаили истина в подадени декларации - справки-декларации по ЗДДС и дневници за продажби към тях и годишни данъчни декларации по ЗКПО.