Асоциация "Хидроенергия" внесе жалба във ВАС срещу спорната Наредба за ползването на повърхностните води, приета с решение на Министерския съвет от 23 март тази година.

Припомняме, в края на юни асоциацията алармира, че така приетите незаконосъобразни промени в действалата досега нормативна уредба застрашават работата на над 250 водноелектрически централи и създават предпоставки за преустановяване на дейността им.

Браншовата организация отбелязва, че приетите промени са направени без обществено обсъждане и в противоречие със Закона за водите и Закона за устройство на територията, което поставя сектора в неравностойна ситуация поради приети незаконосъобразни изисквания само спрямо ВЕЦ-овете, а не и спрямо други основни ползватели на повърхностни води. Въз основа на тези нарушения асоциацията оспорва изцяло подзаконовия нормативен акт и настоява за отменянето му.

Асоциация алармира, че 250 ВЕЦ-а могат да спрат работа

Асоциация алармира, че 250 ВЕЦ-а могат да спрат работа

Това ще доведе до по-скъп ток

Посочва се, че последните нормативни промени довеждат до ситуация, в която при необходимост от продължаване на разрешително за водоползване от страна на ползватели или поради изтичане на срока на разрешителното трябва да бъде представен и документ за учредено право на строеж в принадлежащите земи на реката. Такъв документ никога не е изискван при приложимия до сега режим и не може да бъде получен от ползвателя при вече пуснат обект в експлоатация, посочват от Асоциация "Хидроенергия" и допълват, че подобен документ не се изисква и съгласно действащия към момента Закон за водите, въз основа на който е приета наредбата. Те подчертават, че това окончателно блокира работата на сектора, защото съгласно настоящото законодателство не е възможно учредяване на право на строеж за вече построено съоръжение.

От организацията поясняват, че през последните 20 години основният закон, който се е следвал при изграждането на ВЕЦ-ове у нас, е ЗУТ.

Промени в наредба за водите ограничавали дейността на ВЕЦ, пишат работодателите

Промени в наредба за водите ограничавали дейността на ВЕЦ, пишат работодателите

Нулевата премия за ВЕЦ щяла да намали такса "задължение към обществото"

"Всички пуснати в експлоатация и присъединени към енергийната система ВЕЦ-ове в България предоставят над двадесет различни документа и до сега са кандидатствали за разрешение за ползване на повърхности води по надлежния ред. Твърдението за незаконност на ВЕЦ-ове в страната и опитите тази незаконност да бъде обоснована чрез приемането на незаконосъобразни нормативни актове, както и поставянето им в правна безизходица, представлява огромен риск за бизнес средата и цената на електроенергията за потребителите", категорични са от асоциацията.

Те считат, че няма как с подзаконов нормативен акт административният орган да поставя изискване за представяне на документи, които не са посочени в Закона за водите и част от които дори не са били предвидени за издаване съгласно предходни устройствени закони за строежи, изпълнени в отминали периоди. От асоциацията са категорични, че не може в подзаконов нормативен акт да се изисква документ, чието издаване не е било предвидено по никакъв начин в приложимото към съответния момент устройствено законодателство. Подобна правна техника води до недопустимо обратно действие на наредбата, което пряко нарушава придобитите от заинтересованите лица права.