На съвместно заседание Парламентарната вътрешна комисия и Правната комисия дискутираха по внесените 6 законопроекта за промени в наказателно-процесуалния кодекс и в крайна сметка одобриха само два.

Подкрепа получиха последният проект на правителството, който предвижда разширяване на разследващите органи с длъжността разследващ полицай, предвижда и нови възможности да се ползват резултати от СРС-та за доказателства в наказателното производство.

Проект на депутата от БНС Борислав Българинов предвижда разширяване на обхвата на делата, които се разследват от следователи. В дискусията специална подкрепа на този законопроект беше изказана от представителя на следователите във ВСС.
Той изтъкна, че сега много следователи са принудени да бездействат, а същевременно полицаите са претоварени с дела.