Върховният административен съд потвърди избора на кмета на Благоевград Методи Байкушев от ПП-ДБ. За целта ВАС остави в сила решение по дело на Административен съд - Благоевград.

Производството пред първоинстанционния съд е образувано във връзка с оспорване на решение на Общинска избирателна комисия - Благоевград, с което са обявени резултатите от гласуването за кмет на община Благоевград, при произведения на 05.11.2023 г. втори тур, като за кмет е обявен Методи Байкушев.

Върховните магистрати приемат, че първоинстанционният съд е потвърдил оспореното решение на ОИК -Благоевград, като се е произнесъл по всички доводи на оспорващата страна за допуснати нарушения на изборния процес. По отношение на оплакването, че са дописвани лица избирателните списъци, съдът се е позовал на извършената проверка от ГД "ГРАО". Тя е установила, че неправилно са допуснати да гласуват едва четири лица, което по никакъв начин не може да окаже влияние по отношение на обявения изборен резултат.

Касационната инстанция приема, че първоинстанционният съд правилно е отказал да се произнесе по методическите указания на ЦИК и на решение на Министерството на електронното управление за удостоверяване на техническите устройства за гласуване. Освен че съгласно константната съдебна практика инцидентният съдебен контрол е недопустим, в случая инцидентно се оспорват актове, издадени от органи, които не са страна в производството, а и реда за оспорване на общите актове е различен от реда, по който се оспорва индивидуалния административен акт, с който е обявен изборния резултат.

Решението по административното дело е окончателно.

Припомняме, резултатите от изборите бяха оспорени от бившия градоначалник Илко Стоянов, също кандидат за кмет на изборите. Оспорена бе истинността на протоколите от всичките 141 секционни избирателни комисии, в които е произведен изборът в деня на балотажа, като съдът допусна ревизия на изборните книжа в 64 секции.

Съдът потвърди избора на Методи Байкушев за кмет на Благоевград

Съдът потвърди избора на Методи Байкушев за кмет на Благоевград

Резултатите бяха оспорени от бившият кмет Илко Стоянов