Ще бъде сезиран Конституционният съд за начина, по който се връчват призовки, като се залепват на вратата на призовавания.

Това противоречи на членове от Конституцията, заяви експертът при администрацията на омбудсмана Петя Караджова.

Според нея по този начин се намалява възможността, да се защити на всеки стадий от процедурата, съобщава БНР.

Това бе обявено по време на Консултативния конституционен съвет към омбудсмана Гиньо Ганев.

Заседателите обсъдиха предложение от Висшия адвокатски съвет за сезиране на Конституционния съд, с което да се установи противоконституционност на някои разпоредби от Гражданско-процесуалния кодекс.

На заседанието присъстваха Александър Геров, Димитър Гочев и Неделчо Беронов бивши конституционни съдии, Емил Георгиев от СУ "Св. Кл.Охридски" и Траян Марковски адвокат.