Осъдиха бившия общински съветник от Плевен Методи Петков на 4 г. затвор за изнудване, принуда и побой над човек, ловил риба в стопанисван от подсъдимия язовир до село Каменец. Решението е на Върховния касационен съд (ВКС). Решението не подлежи на обжалване.

Според запознати, Петков е принуждавал пребития човек да яде жива риба.

Във ВКС е получено уведомление от прокурор, че е започнал действия по изпълнение на наложеното от съда наказание

Делото във ВКС е по жалба от бившия общински съветник Методи Петков срещу решението на Апелативен съд - Велико Търново, с което е изцяло потвърдена присъда по н.о.х.д. № 508/2017 г. на Окръжен съд - Плевен.

С първата присъда Методи Петков (бивш общински съветник в Плевен) е оправдан в обвиненията за грабеж, придружен със средна телесна повреда.

Нападението е направено в съучастие с други лица включително и Асен Панов, и за хулиганство, извършено като извършител в съучастие с други лица, включително и Асен Панов. По тези обвинения Петков е осъден общо на 4 г. затвор, а съучастникът му Асен Панов е признат за невиновен и оправдан по повдигнатите обвинения.

След протеста пред ВКС върховните магистрати приемат касационния протест за неоснователен. Освен доводи, формулирани по най-общ начин, преимуществено той съдържа оплаквания за необоснованост и представя несъгласието на прокурора с оценката за недостоверност на част от показанията на пострадалия Даниел Дереков.

В мотивите на ВКС пише, че след като Панов (съизвършителят) не е установен като участник, което е юридически е доказана невиновност.

Според върховните съдии жалбата на подсъдимия Петков също е неоснователна. Подобно на протеста в нея се откриват поредица от доводи за необоснованост.

Тричленният състав на ВКС приема, че не е налице и касационното основание, сочено в протеста и в жалбата на подсъдимия, за явна несправедливост на наложеното наказание.

В мотивите на решението се казва: "При индивидуализация на наказанието за всяко от престъпленията са взети предвид обстоятелствата с отегчаващо влияние, както и значимите смекчаващи отговорността, относими към личността, върху които се акцентира от касационния жалбоподател (брачно съжителство и полагани грижи за две деца, трудова ангажираност и усилия за повишаване на образователното равнище).".

С Решение № 112/17.10.2019 г. по наказателно дело № 467/2019 г. тричленката на ВКС оставя в сила решението на Апелативен съд - Велико Търново по в.н.о.х.д. № 388/2018 г.

Припомняме, през 2009 г. Петков е осъден за пране на пари и укриване на данъци.