Окръжен съд - Бургас осъди на 5 години "Лишаване от свобода" съдебен изпълнител за финансови измами. Тодор М. ще лежи при първоначален общ режим.

Съдът лишава подсъдимия от правото да заема длъжността "държавен съдебен изпълнител", както и от правото да упражнява професията "частен съдебен изпълнител" за срок от седем години.

В периода от 4 ноември 2008 г. до 22 октомври 2009 г., като частен съдебен изпълнител, вписан в Камарата на частните съдебни изпълнители и с район на действие Окръжен съд - Бургас, присвоил 192 748.71 лв., от които 184 118.70 лв. собственост на взискателя "Хераинженеринг - Чивпилов и Сие" СД в ликвидация, с ликвидатор И. Ч., а 8 630.01 лв. - надвнесени парични средства, собственост на А. К. - длъжник по същото изпълнително дело.

Присъдата на Окръжен съд - Бургас може да се обжалва или протестира в 15-дневен срок пред Апелативен съд - Бургас.