От Български институт за правни инициативи (БИПИ) призоваха главният инспектор на Инспектората на ВСС Теодора Точкова да подаде оставка. Причината за този призив е неоткрита процедура за избор на главен инспектор и инспектори на Инспектората на Висшия съдебен съвет (ИВСС).

Български институт за правни инициативи наблюдават назначенията в съдебната система и избора на ръководствата на независимите публични институции, които се избират частично или изцяло от Народното събрание.

Президентът се срещна с главния съдебен инспектор Теодора Точкова

Президентът се срещна с главния съдебен инспектор Теодора Точкова

Бяха обсъдени правомощията на Инспектората

На 14 март 2020 г. изтече мандатът на инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет, а на 9 април изтече мандатът и на Главния инспектор на ИВСС.

Според Закона за съдебната власт парламентът трябва да избере ръководството на съдебния инспекторат не по-рано от 6 месеца и не по-късно от 2 месеца преди изтичането на мандата им. Парламентът не е изпълнил задължението си да започне процедура по избор.

От Института се опасяват, че има риск парламентът отново да остави сегашния състав на съдебния инспекторат да работи почти две години след мандата си.

Те се позовават на мандатността, което условие е посочено и в Решение 13/2010 г. на Конституционни съд на Република България от 2010 г.: "Мандатността е механизъм установен от Конституцията или от закон, за демократично конституиране, устройство и функциониране на държавните органи чрез предоставянето им на определени правомощия за определен период от време. Това е способ за отразяване на политическата воля на народа (суверена) при конституирането им и осъществяването на тази воля. Затова мандатността се определя като защитен механизъм на демокрацията."

Опасенията на института са, че има предпоставка за нарушаване независимостта на инспектората.

Така има риск за законосъобразността, безпристрастността, обективността и ефективността на Вашата работа, обръщат се към Теодора Точкова от БИПИ.

Те тълкуват това като лош сигнал към българското общество и чуждестранните ни партньори, за които независимостта на съдебната власт е върховен принцип и дават пример с Решение С-518/07 срещу Германия и С-288/12 срещу Унгария.

В призива към главния инспектор да подаде оставка има и признание, че Теодора Точкова не носи лична отговорност за създалата се ситуация. "Въпреки усещането за дефицит на справедливост и морал в българското общество, се надяваме, че с този Ваш акт бихте допринесли за възстановяване на доверието в българската правосъдна система", пишат от БИПИ.

Припомняме, сегашният главен инспектор Теодора Точкова бе избрана от третия път на 2 април 2015 г. в надпревара с Вера Чочкова.