Отчетоха ръст на разкритите престъпления във Враца. Това стана ясно от представените изводи за работата на ОДМВР Враца за 2018 г.

На отчета на областната дирекция присъства главният секретар на МВР Ивайло Иванов, който сподели, че като цяло е доволен от изнесените резултати за миналата година, а данните за последното тримесечие поставят ОД МВР-Враца в показатели над средните за страната.

Той даде и много добра оценка на резултатите за противодействие на разпространение на акцизни стоки - тютюн и алкохол.

Директорът на ГД "Национална полиция" главен комисар Христо Терзийски подчерта и големият брой актове и фишове на нарушители на Закона за движение на пътищата.

Регистрираните престъпления в областта са със спад от 6,1% спрямо 2017г., като при криминалните престъпления нивото е снижено с 6,25%, а при икономическите престъпления има снижение от 12,3%. Разкриваемостта на общата престъпност е 62,48% срещу 55,14% за 2017 г.

Икономическите престъпления са били 315 на брой, от тях разкрити са 126. Разкрити са също така и 41 престъпления от минали периоди. Регистриран е значителен ръст както в броя на разкритите престъпления, така и при установените извършители.

Спрямо 2017 г. се забелязва увеличение на установените престъпления с акцизни стоки, със закононарушения, свързани с горското стопанство, присвояванията и обсебванията и при престъпленията против парично-кредитната система, както и при регистрираните подкупи.

Общо през годината са разкрити 156 престъпления с акцизни стоки. Проведени са и 466 превантивни срещи с възрастни хора за предотвратяване на телефонни измами.

През изминалата година е продължена традицията на периодичните срещи с кметове и жители на малки и отдалечени населени места. Посетени са 106 населени места.