Омбудсманът на Бургас Тодор Стамболиев сигнализира за несправедливост в закона, касаеща хората с трайни увреждания, съобщават от институцията на обществения защитник.

От сигнал на гражданин станало ясно, че на лице с трайни увреждания му била издадена безплатна винетка на 26 януари тази година.

На 2 февруари обаче се е наложило автомобилът, за който е издадена да бъде бракуван. Веднага след това, на същата дата, мъжът уведомил АПИ за спиране на електронната винетка, като е спазил определения тридневен срок.

На 10.02.2021 год., жалбоподателят е подал заявление към Дирекция "Социално подпомагане", като е изложил подробно обстоятелствата по случая и е поискал да му бъде издадена нова безплатна електронна винетка за оставащия период, но за новопридобития автомобил.

На 22.02.2021 год., е получил отговор, който гласи, че бракуваните автомобили не попадат в разпоредбите на закона. Посочено е, че "лицата с трайни увреждания бракували автомобила, за който са освободени от заплащане на винетна такса, не се освобождават от заплащане на винетна такса за друг автомобил, до изтичане на валидността на вече издадената електронна винетка."

В тази връзка омбусманът уточнява, че съгласно нормативната уредба, е-винетка следва автомобила и при смяна на регистрационните табели, тя може да се прехвърли на новия регистрационен номер по предвиден ред.

Когато собственик на автомобил е лице с трайно увреждане , /т.е. с 50 и повече от 50 на сто намалена работоспособност и степен на увреждане/, то е освободено от заплащане на винетна такса за един автомобил.

Според чл.10в, ал.3 от Закона за пътищата, електронната винетка издадена по този начин не следва пътното превозно средство в случай на прехвърляне на собствеността върху него, като загубва валидността от деня на сделката.

Прехвърлителят е длъжен да уведоми Агенция "Пътна инфраструктура" за прехвърлянето в тридневен срок, като в противен случай губи правото да получи нова безплатна е-винетка до изтичане на срока на валидност на първоначално издадената.

"В първият случай винетката следва МПС, във вторият-следва лицето с увреждания. До тук всичко е наред", обяснява Стамболиев.

"Проблемът обаче възниква, когато лицето с увреждания е загубило собствеността си върху МПС, за което е издадена е-винетката не по силата на прехвърлителната сделка /договор за продажба или дарение/, а по друг начин, например при "бракуване" на автомобила.", допълва омбудсманът на Бургас.

Стамболиев е категоричен, че не намира никакви аргументи в подкрепа на решението на законодателя да лиши от възможността за получаване на безплатна е-винетка лице с трайни увреждания, което губи собствеността и ползването на автомобила си след като го е бракувал.

Омбудсманът посочва, че поради заболяването си и трудностите при намиране на работа, обикновено това са хора с по-ниски доходи, които не сменят често автомобилите си. Вероятно за по-голямата част от тези хора, "бракуването" е естественият начин да се разделят с автомобила си, а често това се случва при внезапно възникнала техническа повреда, чието отстраняване излиза скъпо на лицето.

"Веднага след сформирането на новото Народно събрание ще поставя писмено въпроса пред Комисията по правни въпроси и Комисията по труда, социалната и демографска политика, с надеждата да се предприемат мерки по промяна на посочената нормативна уредба", подчертава Стамболиев.

По думите му това е национален, а не териториален проблем и касае всяко лице с трайно увреждане, попаднало в подобна ситуация. Той се надява бъдещите народни представители от бургаски избирателен район да се самосезират по казуса.