Върховният административен съд окончателно отмени изискването аптеките да предоставят отстъпките си на НЗОК, съобщават от Българския фармацевтичен съюз.

Магистратите отхвърлиха жалбите на здравния министър и на НЗОК срещу предходно решение на ВАС, с което беше отменено правилото, че аптеките трябва да предоставят отстъпките си на НЗОК за 100% реимбурсираните лекарства. Промяната беше въведена по искане на Здравната каса и заложена в наредбата на министър на здравеопазването през февруари 2019 г .с цел, ако търговците на едро предоставят на аптеките отстъпки от цената, по която НЗОК заплаща напълно реимбурсирани от бюджета ѝ лекарствени продукти, тази отстъпка да постъпва в полза на НЗОК, а не да бъде ползвана от аптеките.

От Българския фармацевтичен съюз припомнят, че при напълно платените лекарствени продукти по закон аптеките нямат право на надценка, а получават 2,00 лева с ДДС за отпускане на продукти, за които заплащат понякога хиляди левове. Единственият стимул за аптеките да отпускат тези продукти е отстъпката, която търговците на едро им предоставят, посочват от БФС и допълват, че КЗК вече е постановила, че това правило води до ограничаване на конкуренцията и ограничава достъпа на пациентите до напълно платени от бюджета на Здравната каса лекарства.

След обнародването в Държавен вестник на решението аптеките вече не са длъжни да предоставят в отчетите си получените отстъпки от търговците на едро на НЗОК, като посочват стойността на напълно платените продукти според Позитивния лекарствен списък.

Аптеките имат право на основата на това решение да претендират връщане на предоставените за срока на действие отстъпки от цената от НЗОК по реда на Закон за отговорността на държавата и общините за вреди от 2 март 2019 г. до датата на обнародване на решението.

Българският фармацевтичен съюз препоръча на аптеките да събират доказателства за подобни отстъпки, които са отчели в полза на НЗОК.